دبیرعلمی همایش: جناب آقای دكتر منصور قلعه نوی

وب‌سایت همایش: http://1nccpm.um.ac.ir

1ccpm_poster

زمان برگزاری همایش:  21-22 اردیبهشت 1390  

پست الکترونیک: 1nccpm@um.ac.ir

برگزارکنندگان :
دانشگاه فردوسی مشهد
شرکت امید زاگرس

 

فرصت های خاص فرا روی حاضرین درهمایش کاربردی:
•    آشنایی با مهارت ها ، دانش , ابزار و تكنیك های نوین در مدیریت پروژه های ساخت
•    تعامل ، هم اندیشی و بهره گیری مدیران و كارشناسان حوزه مدیریت پروژه های ساخت.
•    آشنایی و استفاده از خدمات شركت های مشاوره در زمینه مدیریت پروژه .
•    به روزآوری اطلاعات تخصصی و حرفه ای سازمان های پروژه محور
•    شركت در كارگاههای ویژه وتخصصی مرتبط با مدیریت پروژه های ساخت.

برنامه های  همایش کاربردی: 
•    سخنرانی های كلیدی .
•    برگزاری كارگاه های آموزشی .
•    ارایه تجارب و آموزه های مدیریتی سازمان های پروژه محور در قالب پانل های تخصصی به منظور آشنایی با نحوه مدیریت و نتایج برخی از "پروژه های برتر ساخت در بکارگیری دانش مدیریت پروژه.
•    برگزاری نمایشگاه تخصصی .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 دی 1391    | توسط: سید ضیاء حسینی    |    |
نظرات()