عناوین دروس دوره

ردیف

عنوان درس

1

مدیریت استراتژیک پروژه

2

مدیریت حرفهای پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

3

اقتصاد مهندسی و ارزشیابی اقتصادی پروژه

4

مهندسی ارزش

5

سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه

6

حسابداری و تامین مالی پروژه

7

مدیریت پیمان و قراردادها

8

روش های تصمیم گیری در مدیریت

9

آشنایی با نرم افزار Ms Project

10

آشنایی با نرم افزار Primavera

11

مدیریت منابع انسانی

12

مدیریت دانش پروژه

13

اصول و فنون مذاکره

14

برنامه ریزی و کنترل پروژه

15

مدیریت ریسک پروژه

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 مرداد 1391    | توسط: سید ضیاء حسینی    |    |
نظرات()