پلان اضافی را با میزان سیخ هایی که برای بخش اول 
میلگرد شماره 8
8 تن 
میلگرد شماره 10 
5 تن
میلگرد شماره 12 
5 تن
میلگرد شماره 16
12 تن
میلگرد شماره 20 
15 تن
میلگرد شماره 22 
20 تن
همچنین  به جای  میلگرد  های 25 میتوانید  میلگرد  22 استفاده کنید
همیه  میلگرد  های 25 رو تبدیل کنید به 22 مشکلی ندارد
این  میلگرد  های فقط برای فونداسیون و پایه های بخش اول پروژه است 

خدانگهدار

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 مرداد 1391    | توسط: سید ضیاء حسینی    |    |
نظرات()