یکی از مسائلی که علاقه مندان به رشته مدیریت پروژه یا فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با این رشته همواره دنبال می کنند، تطابق این رشته در داخل کشور با درس ها و سرفصل های مشابه در دانشگاه ها معتبر خارج از کشور است.جالب توجه است که در سازمان مدیریت صنعتی رشته ای در سطح تحصیلی MBA با عنوان “مدیریت پروژه” طراحی و اجراء شده است که در حال حاضر دوره ششم خود را می گذراند. البته به تازگی نیز همین رشته در برخی موسسات آموزشی آزاد از جمله موسسه آموزشی و پژوهشی آریانا و موسسه آموزش عالی آزاد ماهان نیز اجراء شده است.البته شایان ذکر است که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین موسسه آموزشی نسبت به طراحی و اجراء رشته های مختلف Master of Business Administration اقدام نمود که از جمله آنها رشته مدیریت پروژه بوده است که در ۳۸ واحد درسی ارائه می شود. بیشتر واحد ها و سرفصلهای طراحی شده مبتنی بر مجموعه استانداردهای PMI می باشد و البته دروس دیگری از جمله “تامین مالی پروژه ها” و “ارزیابی های فنی و اقتصادی پروژه ها” به اضافه دروس اصلی رشته های MBA در آن گنجانده شده است. دروس پیشنیاز شامل ۵ واحد، دروس تخصصی شامل ۲۵ واحد و دروس اختیاری شامل ۴ واحد درسی به اضافه ۴ واحد پایان نامه خواهد بود. البته ممکن است برخی درسها یا تعداد ارایه شده واحدهای هر ترم مانند اکثر دانشگاه ها بنا به مقتضیات آموزشی و محدودیت ها تغییر کند.واحدهای درسی تخصصی و اختیاری ارایه شده عموما عبارتند از:
 1. مقدمات مدیریت پروژه
 2. مدیریت محدوده، زمان و هزینه ۱
 3. مدیریت محدوده، زمان و هزینه ۲
 4. مدیریت ریسک درسبد ، طرح و پروژه
 5. مدیریت کیفیت در پروژه
 6. مدیریت منابع انسانی در پروژه
 7. مدیریت ارتباطات در پروژه
 8. تیم سازی
 9. ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها
 10. مدیریت استراتژیک پروژه ها و طرح ها
 11. مدیریت تدارکات و ادعا
 12. مدیریت تامین منابع مالی در پروژه
 13. نظام های تحویل پروژه
 14. پایان نامه و روش تحقیق
 15. مهندسی ارزش
 16. آمادگی آزمون PMP
 17. حسابداری برای مدیران
در مکاتبات و جستجوهایی که داشتم یکی از دانشگاه های معتبر دنیا، که در فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان نیز قرار دارد و رشته ای مشابه رشته مدیریت پروژه رایج در ایران ارائه می کند، دانشگاه جورج واشنگتن آمریکاست.دانشگاه جورج واشنگتن (Georg Washington University) که در سال ۲۰۱۱ البته با چند درجه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه ۲۹۶ قرارداد (QS World University Ranking) رشته Master of Science in Project Management را با درس ها و سرفصلهای مشابه ارائه می کند.